Menu Home

คุณสมบัติของผู้เล่นแชร์บอล

แชร์บอลเป็นกีฬาที่เล่นง่าย ไม่จำกัดเพศและสถานที่ในการเล่น เป็นกีฬาที่มุ่งเน้นทักษะการเคลื่อนไหว ถือว่าเป็นกีฬาพื้นฐานในการฝึกความพร้อมของร่างกายและจิตใจ ปัจจุบันแชร์บอลนิยมเล่นกันอย่างแพร่หลายในหมู่นักเรียนประถม มัธยมศึกษา หรือส่วนราชการต่างๆ